Cengiz ATİLLA

Microsoft Dynamics CRM

Dynamics CRM 365 - Xrm.Page.data.entity

Merhaba Arkadaşlar , 

Dynamics crm içerisinde formları tasarlarken sıklıkla javascript ile forma müdahale etmemiz datalar üzerinde kıyaslama yapmamız veya kullanıcılarımızı yönlendirmemiz gerekir. Bu makalemizde Xrm.Page.data.entity altında bulunan başlıklar ile inceleyeceğiz. 

  • attributes
  • getDataXml
  • getEntityName
  • getId
  • getIsDirty
  • OnSave
  • save

attributes 

Formun kayıt olayında çalısıp kayıt esnasında form üzerinde bulunan alanların değerleri ile birlikte listesini verir.

Örnek Kullanım
Xrm.Page.data.entity.attributes;

getDataXml

Formun kayıt olayında çalışıp kayıt esnasında sunucuya giden bilgileri bize string tipinde xml olarak verir. Sadece değişen veya değer olan kayıtların listesini verir.

Örnek Kullanım
Xrm.Page.data.entity.getDataXml();

getEntityName

Üzerinde çalıştığı entity nin adını string tipinde döndürür.

Örnek Kullanım
Xrm.Page.data.entity.getEntityName();

getId

Üzerinde çalıştığı entity nin ID değerini döndürür.

Örnek Kullanım
Xrm.Page.data.entity.getId();

getIsDirty

Form üzerindeki alanların değişip değişmediğini bize true / false olarak bildirir.

Örnek Kullanım
Xrm.Page.data.entity.getIsDirty();

OnSave

Form kayıt sırasında eklemek istediğimiz başka methodlar var ise addOnSave eklediğimiz ve bir mantıksal sisteme göre kaldırmak istediğimiz kayıtlar var ise removeOnSave methodlarını kullanabiliriz.

Örnek Kullanım

Xrm.Page.data.entity.addOnSave(Eklemek_istedigimiz_function);
Xrm.Page.data.entity.removeOnSave(Eklemek_istedigimiz_function);

save

Form üzerinde kullanıcının belirli bir aşamada formu kaydetmesini istemek yerine bunu aşağıdaki javascript methodları ile yapabiliriz.

Örnek Kullanım
Xrm.Page.data.entity.save( null | "saveandclose" |"saveandnew" )

save()
Herhangi bir parametre vermez isek sadece formu kayıt eder.
save("saveandclose")
Kayıt işlemini gerçekleştirir ve formu kapatır.
save("saveandnew")
Kayıt işlemini gerçekleştirir ve yeni form açar

Loading